OSPF13N40,13N40
OSPF13N40
1
13A 400V
Quantity
13A 400V TO-220F